"Capul copilului nu este un vas pe care să-l umpli, ci o făclie pe care s-o aprinzi astfel încât mai târziu să lumineze cu lumină proprie " Plutarh

Joacă-te isteţ

revistă de informare şi formare editată de "Asociatia Parintilor din Bucuresti"

Jocul,scenariul unei vieti

 

Jocul este o noţiune complexă, o stare de fapt, o modalitate de a ne exprima , un mod de a trăi. Jocul este un ansamblu de reguli scrise sau nu ce ne sunt impuse, le putem acumula în timp sau ni le putem stabili singuri. Pe toată durata vieţii participăm în diferite roluri la un joc. De la fragedă vârstă până la ieşirea din scenă suntem toţi actorii unui joc. Il putem înţelege într-o măsură mai mare sau mai mică, putem aduce bucurie, putem face oameni fericiţi. Chiar dacă jocul la care participăm nu este menit să ne facă notorii, important este ca regulile după care jucăm să ne permită să facem bine şi demn acest lucru. Şi cel mai important este să ştim cum, când şi de ce am putea să pierdem.
 
Latinescul jocus- ludus este o acţiune cumulată de intelect şi energie, poate fi uşor ca un joc de copil, amuzant în cazul asocierii unor cuvinte cu înţelesuri diferite (joc de cuvinte) sau riscant, de hazard, în cazul acţiunilor complexe în special în cazul agenţilor dubli (joc dublu).
 
Strategia, o decizie relativă bazată pe o iniţiativă previzibilă sau nu, al unuia sau mai mulţi parteneri sau al unui complex de situaţii cu decizii posibile în urma analizei acţiunilor, pot sta la baza unor jocuri de interese, pot stabili reguli pentru a face jocul cuiva. Aceste construcţii au scopuri, interese, tendinţe contrare sau nu şi sunt cel mai uşor vizibile pe scena economiei şi a politicii.
 
Actorii, sportivii, precum şi cei pomeniţi mai înainte, prin maniera, atitudinile şi ansambluri de mişcări, pot obţine sau nu un rezultat bun (joc de scenă) pentru care vor primi aplauze sau dezinteres la urne.
 
Există însă şi un ansamblu de mişcări care să producă efecte artistice cum ar fi jocurile de artificii, luminile şi umbrele sau jeturile de apă însoţite de muzică  Şi pentru că tot suntem în sfera de mişcare să nu uităm de competiţiile ce reunesc sportivi din diferite discipline o dată la patru ani în cadrul jocurilor olimpice.
 
Fie că jocurile sunt făcute (totul e decis) sau nu, este bine să deprindem de la o vârstă cât mai mică noţiunea de joc. Desigur, pentru liniştea dumneavoastră vom aborda numai partea benefică a noţiunii de joc şi a educaţiei prin joc însă vom încerca să atragem atenţia şi asupra unor jocuri periculoase în aşa fel încât, copilul să poată încet ,încet să deprindă, să conştientizeze şi să aibă discernământ în diferite etape ale vieţii de adolescent şi mai târziu de adult, în situaţia în care ar putea fi implicat în jocuri riscante.
 
După cum observaţi este greu de făcut o clasificare a jocurilor. De la Cardan, Leibniz, John von Neumann sau Roger Caillois au rămas studii privind aceste clasificări. Totuşi având în vedere caracterul general al acestui articol l-aş cita pe Granjoun:
„Cel ce încearcă să vorbească despre jocuri poate fi comparat cu cel ce doreşte să vorbească despre stele dar nu doar despre cele îndepărtate ci şi despre stelele de mare, despre anumite decoraţiuni, despre l’Etoile (piaţa Arcului de Triumf din Paris) sau despre stelele de cinema”.
 
Consider pentru momentul actual că este mai important ca un părinte să poată înţelege conceptul şi utilitatea  educaţiei prin joc, decât încadrarea acestuia într-o anumită categorie. Desigur că în plan secundar la prezentarea diferitelor jocuri vom face referire şi la tipul acestora.
 
In prezent Casa Retro vă oferă jocuri abordabile de la 2-3 ani  cu ajutorul cărora   părinţii pot uşor transmite copiilor diverse informaţii ajutând astfel formarea lor.
Vom încerca cât mai repede să trecem în revistă jocurile dar pentru a câştiga timp le puteţi studia şi pe siturile editurilor ( vezi linkuri). Multe din jocuri au primit premii internaţionale nemaifiind astfel nevoie de prea multa reclamă.
 
Deoarece conceptele care stau la baza realizării unui joc sunt cele legate de existenţa noastră chiar dacă vin de peste 4000 de ani, ele ne fac să înţelegem şi să fim pregătiţi pentru viaţă.

Sus

S
I
D
E

M
E
N
U
Casa Retro Menu

Pagina principala


Magazin online


Forum